نیم ست شطرنج و تخته نرد

فضاهای کوچکی که در منزل معمولا در گوشه اتاق و یا مابین مبلمان خالی باقی می مانند , معمولا به سادگی و زیبایی پر نمی شوند . محصول نیم ست شطرنج و تخته نرد با مشخصاتی که ارائه می شود یکی از بهترین انتخابهایی است که می تواند چنین فضایی را در خانه پر کند . این نیم ست بدلیل زیبایی , کاربردی بودن , تنوع رنگ و همچنین با توجه به آنکه فضای کمی را اشغال می کند پیشنهادی مناسب برای سخت پسندان است