گنبد شیشه ای ویترای

 

 

گنبد شیشه ای ویترای

در ساخت گنبدهای شیشه ای ویترای ابتدا شیشه های خم ساخته می شوند تا کاملا بر روی فریم قرار گرفته و سپس بر روی تمامی لته های گنبد کار نقاشی روی شیشه ویترای انجام می شود .

D6

تنوع طرح در اجرای گنبدهای ویترای بسیار زیاد بوده چرا که همگی با دست انجام می شود .

D2

رنگهای ویترای بر روی شیشه بسیار شبیه به شیشه های رنگی می باشد و در بیننده احساسی از این نوع شیشه را ایجاد می نماید .

D5

اجرای گنبدهای شیشه ای با تکنیک ویترای سریعتر و با قیمت مناسب تری در مقایسه با گنبدهای تیفانی و استین ساخته می شود .

پاسخ دهید